O MuDisMatu
Loading

MuDisMat

Multimediální Diskrétní Matematika.

  • kombinatorika
  • teorie grafů.

  • Zadejte požadovaný počet příkladů, popř. název a zobrazení čáry na podpis žáka.
  • Vyberte, ze které kapitoly mají jednotlivé příklady být a jakou mají mít obtížnost.
  • Specifikujte případné podkapitoly, resp. potvrďte zvolené parametry.
  • Kliknutím na Generuj se zobrazí sada příkladů dle Vašich požadavků.
  • Případně lze zobrazit řešení či přímo zadání s řešením požadované sady.